Kategoriler
  • Who is a volunteer?
    Areas of Support
    Nerelerdeyiz
Who is a volunteer?

GÖNÜLLÜ,

Hiçbir menfaat ve karşılık gözetmeksizin, sadece Allah'ın rızası beklenerek, yardım edilmesi gereken bir durumda tüm maddi ve manevi birikimin seferber edilmesine gönüllülük denilmektedir.

Bir insan kimi zaman parasal ve fiziksel maddi gücünü, kimi zaman bilgi, beceri ve kabiliyetlerini kullanarak gönüllü olabilir.

Gönüllü olan insanlar elbette bireysel faaliyetlerde de bulunabilir. Ancak bir sivil toplum kuruluÅŸu yada gönüllülerin oluÅŸturduÄŸu bir toplumsal proje içinde yer alan gönüllüler, birikimlerin doÄŸru tasnifi ve kullanılması sayesinde daha faydalı olabilmektedirler.

Günümüz dünyasında yaÅŸanan doÄŸal afetler, depremler, savaÅŸlar, açlık, kuraklık gibi felaketler, kendine ve insana saygısı olan, öz benliÄŸinde insan olma ÅŸerefinin ne anlama geldiÄŸini bilen vicdan sahibi insanları fazlasıyla huzursuz etmektedir.

Ä°slam Dini'nin insanları nasıl kardeÅŸ ilan ettiÄŸini ensar-muhacir örneÄŸinde görmekteyiz. Din (hatta dil ve ırk) birliÄŸine sahip insanların, Müslüman din kardeÅŸinin çığlığını duymazdan gelmesi, televizyonlarda ve mecmualarda yer alan muhtaç insanları görmezden gelmesi mümkün deÄŸildir.