Kategoriler
  • Who is a volunteer?
    Areas of Support
    Nerelerdeyiz
Areas of Support

NASIL KATKI SAÄžLAYABÄ°LÄ°RÄ°M ?
 
Bir insanın hangi alanda ve ne ÅŸekilde en üst düzeyde yararlı olabileceÄŸini bilen öncelikle kendisidir. Bir yardım gönüllüsünün, sivil toplum örgütüne müracaat ederken, hangi konuda faydalı olabileceÄŸini belirtmesi gerekir. Bir yardım gönüllüsü, toplumsal kamuoyu oluÅŸturabilir, yeni gönüllüler bularak, kalbi besleyen kan damarları gibi örgütün sürekliliÄŸine katkıda bulunabilir. Yapılan yardım faaliyetinde aktif rol alarak, Allah rızası için yapılan bir faaliyette yorulmanın tarifi imkansız, doyumsuz lezzetini tadarak, ahireti için köklü yatırımlar yapabilir. Gönüllü insanlar, bir sivil toplum kuruluÅŸu içinde kendi parasal güçlerini kullanarak ya da kaynak temin ederek faaliyet gösterebilirler. 

         Yine fiziksel güçleriyle faydalı olan kiÅŸiler olduÄŸu gibi, toplumsal statüleri, saygınlıklarını aktivitelerin gerçekleÅŸmesinde kullanabilen gönüllüler de mevcuttur. DüÅŸünce ve fikirleriyle topluma yön veren insanların, hem toplumu yönlendirmesi hem de yeni fikirlere öncülük etmesi sivil toplum örgütleri için elzemdir
 

Gönüllülerin çalışma alanları genellikle sivil toplum kuruluÅŸlarıdır. Yaptıkları iÅŸler için hiçbir ücret ya da farklı bir kazanç talep etmeyen gönüllüler toplumsal içerikli projelerde, doÄŸal afetlerde vb. durumlarda öne çıkmaktadırlar. Gönüllüler, sivil toplum kuruluÅŸlarında çalışmaları etkileyebilecek, yönlendirebilecek bir role sahiptirler. Gönüllüler bir sivil toplum kuruluÅŸuna düÅŸünce ve emek gücü, parasal kaynak bulma, kamuoyu oluÅŸturma, yeni üyeler kazandırma gibi faaliyetlerle katkıda bulunabilirler. 
      
         Gönüllü ve sivil toplum kuruluÅŸu arasındaki iliÅŸkiyi tesis ederken iki tarafın birbirini iyi tanıması, potansiyelin tesbit edilmesi ve o doÄŸrultuda deÄŸerlendirilmesi gereklidir. Bunun sonucunda kuruluÅŸ, hedeflerine daha kolay ve çabuk ulaşırken, gönüllü ise kendini geliÅŸtirme imkanı bulacaktır. Bunlara dikkat edildiÄŸi takdirde karşılıklı tatmin ve memnuniyet saÄŸlanır. Gönüllülerin varlığı, adil ve demokratik bir toplum altyapısını oluÅŸturmak için gereklidir. Hem gönüllü, hem de sivil toplum kuruluÅŸu fayda saÄŸlar, toplumun güçlenmesine katkıda bulunur. Gönüllünün saÄŸladığı en önemli hizmet, yaÅŸadığı topluma ürettiÄŸi faydadır.