BAĞIŞ SEPETİNİZ

Bağış sepetiniz boş

bağış güvenlik
Gizlilik Politikası

CANSUYU YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ’NİN WEB SİTESİ ÜZERİNDEN YAPILACAK YENİ BAĞIŞÇI VE BAĞIŞÇI İŞLEMLERİNE İLİŞKİN GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ

Web sitesi üzerinden yapılacak yeni bağışçı işlerine ilişkin gizlilik sözleşme şartlarını lütfen dikkatle okuyunuz.


MADDE 1- TANIMLAR :
BAĞIŞÇI: Cansuyu Derneğine bağışta bulunan Kişi veya Kurumlar
CANSUYU: Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği


MADDE 2- SÖZLEŞMENİN KONUSU :
İşbu gizlilik sözleşmesinin konusu, CANSUYU tarafından BAĞIŞÇI’ya verilecek olan hizmetlerin, bağış kanalları üzerinden sağlanmasına ilişkin esasların tayin ve tespiti ile tarafların hak ve yükümlülüklerin belirlenmesinden ibarettir.


MADDE 3- BAĞIŞÇININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ
BAĞIŞÇI, işbu sözleşme nedeniyle / gizlilik sözleşmenin ifası sırasında kendi bilgilerini web sitesi üzerinden görmeye ve bu bilgiler üzerinde işlem yapma konusunda tam yetkili olacağını, CANSUYU tarafından tayin ve tespit edilen sınırlar çerçevesinde, BAĞIŞÇI'nın yaptığı her işlemin kendisini bağlayacağını, tüm işlemlerinden ve davranışlarından sorumlu olacağını, şifre kullanımı suretiyle yapılan işlemlerin kendisi tarafından yapılmadığı itirazından peşinen vazgeçtiğini, CANSUYU’nun BAĞIŞÇI’nın şifresini kullanmak suretiyle işlem yapan kişilerin kimliklerini araştırma yükümlülüğünün olmadığını, BAĞIŞÇI’nın şifresinin gizli kalması için gerekli dikkat ve özeni göstereceğini, bu şifreyi herhangi bir üçüncü şahısa açıklamayacağını ve bu şifreyi herhangi bir üçüncü şahıs tarafından kullanımına izin vermeyeceğini, şifrenin kendisinin dışında kişiler tarafından kullanılması neticesinde doğabilecek zararlardan bizzat kendisinin sorumlu olacağını, hiçbir suretle CANSUYU’nun sorumlu tutulamayacağını ve doğabilecek zararlardan dolayı CANSUYU’nu peşinen ibra ettiğini, her türlü sorumluluğun kendinde olduğunu kabul ve taahhüt eder.


MADDE 4- WEB ÜZERİNDEN YAPILACAK BAĞIŞÇI İŞLEMLERİNE İLİŞKİN HÜKÜMLER
4.1. CANSUYU’nun bu gizlilik sözleşmesi kapsamında verdiği hizmetlerle ilgili olarak CANSUYU’nun istemi dışında olacak her türlü teknik arıza ya da sorun nedeni ile işlemlerin web ortamına aktarılamaması, tamamlanamaması, bağışın iptal veya iade edilmesi halinde CANSUYU sorumlu olmayacaktır. CANSUYU, bu gizlilik sözleşmesi konusu hizmetlerin BAĞIŞÇI’ya sunulması ile ilgili olarak herhangi bir neden göstermeksizin uygulama değişikliği yapabilir veya hizmetin verilmesine ara verebilir veya tamamen durdurabilir.
4.2. CANSUYU, işbu gizlilik sözleşmesinde dilediği değişikliği ve yeniliği yapma hakkını saklı tutar.