IFRD İcra Kurulu toplantıları

Köylü, “IFRD’yle daha yaygın ve etkin yardım sağlanacak”

Köylü, “IFRD’yle daha yaygın ve etkin yardım sağlanacak”

Ramazan KAYA / ANKARA

Geçtiğimiz yıl 10 ülkeden birer yardım kuruluşunun katılımıyla kurulan Uluslararası Yardımlaşma ve Kalkındırma Federasyonu
(İnternational Federation For Relief And Development) IFRD, bu yıl İcra Kurumu toplantısının ikincisini yapıyor. Türkiye’de kurucuları arasında bulunan Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nin ev sahipliğinde İstanbul Cevahir Otel’de gerçekleştirilecek olan toplantılar bugün başlıyor. Üç gün sürecek toplantıların gündemini gazetemize değerlendiren Cansuyu yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Genel Başkanı Mustafa Köylü, uluslar arası yardımlaşmayı yaygınlaştırmak ve daha etkin hale getirebilmek için bir çatı kuruluşuna ihtiyaç bulunduğunu, bu kuruluşun ise daha büyük bir organizasyona alt yapı hazırlayacağını bildirerek, bu nedenle de kurucu üye olarak Türkiye adına dâhil olduklarını söyledi. IFRD’nin Genel Başkan yardımcılığı görevini de yürüten Köylü, her ne kadar kurucuları arasında 10 ülkeyi temsilen birer yardım kuruluşu bulunsa da ülke ve yardım kuruluşu sayısının her geçen gün daha artacağını ve faaliyet alanının da her geçen gür artacağını kaydetti. Köylü ile yaptığımız kısa mülakatı siz okurlarımıza sunuyoruz.
 

Uluslararası Yardımlaşma ve Kalkındırma Federasyonu hakkında bilgi verir misiniz?

Mustafa KÖYLÜ-Kısaca IFRD olarak ifade ettiğimiz Uluslararası Yardımlaşma ve Kalkındırma Federasyonu (İnternational Federation For Relief And Development)’nu geçen yıl Malezya’da kurduk. 10 ülkeden birer yardım kuruluşu almak suretiyle bu federasyon oluşturuldu. İnşallah ülke sayısı ve yardım kuruluşu sayısı artarak yolumuza devam edeceğiz ve gün geçtikçe bu federasyon dünya üzerindeki etkinliğini artıracaktır.
 

Hangi ülkeler var kurucular arasında?

MUSTAFA KÖYLÜ-Türkiye, Mısır, Sudan, Pakistan, Hindistan, Bangladeş, Malezya, Endonezya, Srilanka ve Filipinler olarak toplam 10 ülkenin her birinden birer yardım kuruluşu alınarak bu teşkilat oluşturulmuştur.
 

Bu federasyonun amaç ve hedefleri nelerdir?

Mustafa KÖYLÜ-Bu federasyonun amacı; özellikle kurucu üyelerin bulunduğu ülkelerde yardıma yönelik meydana gelebilecek herhangi bir durumda daha büyük çapta yardım etkinliği meydana getirmektir. Bu ülkelerin yardım kuruluşları arasında bir koordinasyon sağlayarak hem daha kapsamlı yardım sağlamak, hem de daha organizeli yardım sağlamak amaç ve hedeflerimiz arasındadır. Bir yerde bir problem varsa, .u federasyonu kuran ülkelerdeki kuruluşların yardımlarını o noktaya teksif etmek, daha etkin yardımlaşmayı sağlamayı hedeflemekteyiz.
 

Bu federasyonun bir başka amacı ise olumlu veya olumsuz meseleleri gerektiği şekilde bu ülkelerin kamuoyuna doğru bur şekilde yansıtmaktır. Yani bu vesileyle hem etkin bir yardımlaşma sağlamak, hem de o ülkelerde etkin bir şekilde kamuoyu oluşturmayı hedeflemektedir.
 

Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği bu federasyonun neresinde yer almaktadır?

Mustafa KÖYLÜ-Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, bu federasyonun kurucu üyesidir. Aynı zamanda bu federasyonun genel başkan yardımcılığı da Cansuyu adına bizdedir.
 

Bu federasyonun İcra Heyeti’nin ikinci toplantısı ülkemizde, Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nin ev sahipliğinde yapılacak. Bu toplantının öncelikli gündemi ne olacak?

Mustafa KÖYLÜ-İcra Kurulu Toplantımızın ikincisine Türkiye adına Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği olarak biz yapacağız. Tabi birinci toplantımız kuruluşumuzun ardından yapılan genel kurul toplantısının hemen akabinde yapılmıştı. Bu nedenle kısa bir toplantı olmuştu. Meseleler zaman darlığı dolayısıyla yeteri kadar müzakere edilememişti. Meselelerin geniş manada müzakere edileceği ve uzun uzadıya tartışılacağı ilk toplantı, bu toplantı olacaktır diyebiliriz. Bu toplantıya Federasyona üye kuruluşların icra heyeti katılacaktır. Toplantıda; bu federasyonun neler yapacağı, yönelişi, etkinlik alanları, mevcut potansiyeli, şardım çalışmalarında takip edilecek yöntemler, hangi ülkenin acil durumlarda ne tür yükümlülüklerinin olacağı, ne tür iletişim ve ulaşım ağlarının kullanılacağı, potansiyelin artırılması ve yöntemleri burada kararlaştırılacak İnşallah.
 

Peki, toplantı hangi tarihte, nerede yapılacak?

Mustafa KÖYLÜ-Toplantı; 27–29 Nisan tarihleri arasında 3 gün boyunca İstanbul Cevahir Otel’de yapılacak. Biz ev sahibi olarak gerekli bütün hazırlıklarımızı yaptık ve misafirlerimizi bekliyoruz.
 

Efendim bu federasyonun kurucu üyelerinin toplam nüfusu nedir? Ne kadar bir nüfus üzerinde etkin olacak?

Mustafa KÖYLÜ-Uluslar arası Yardımlaşma ve Kalkındırma Federasyonunun kurucu üyelerinin nüfuslarını göz önüne aldığımızda takriben 2 milyar civarında bir nüfus söz konusu. Bu kadar muazzam bir nüfusun yardım kapasitesini düşündüğünüz zaman muhteşem bir güç ortaya çıkıyor. Bu nüfusun üye herhangi bir ülkede Allah Muhafaza meydana gelebilecek bir afet esnasında ortaya koyacağı yardım potansiyelini düşününce bu alandaki umutlarımız daha bir artıyor. Ve bu kadar muazzam bir nüfusun yardım konusunda iyi bir organizasyonla dünyanın her yerine rahatlıklı ulaşabileceğini düşünüyorum.
 

Verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederiz…

02-01-2013