Kurban Nedir?

kurban nedir özet

Kurban Ne Demektir?

Sözlükte yaklaşmak, Allah'a yakınlaşmaya vesile olan şey anlamlarına gelen kurban, dinî bir terim olarak, ibadet maksadıyla, belirli şartları taşıyan hayvanı usulüne uygun olarak kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder.

Kurban Kesmenin Şartları Nelerdir?

Kurban kesecek kimsenin: Müslüman, hür ve yolculuk halinde bulunmayıp mukim olması, nisab miktarı mala sahip olması gerekir.

Akıllı ve bulûğa ermiş olma şartı konusunda ihtilâf vardır. İmam Azam ve İmam Ebû Yûsuf'a göre kurban kesmekle mükellef olmak için akıllı ve bulûğa ermiş olmak şartı yoktur. Kurban kesmede nisab, sadaka-i fitırla mükellef olmaktır. Bu durumdaki Müslüman'a kurban kesmek vaciptir.

Kurbanlık Hayvanlarda Aranan Şartlar Nelerdir?

Kurban; koyun, keçi, sığır, manda ve deveden olur.

Bunların dışındaki hayvanlar kurban olarak kesilemezler. Kurban olabilmesi için, kurbanlık hayvanın süt dişlerini değiştirmiş olması gerekir. Bu da, deve 5; sığır ve manda 2; koyun ve keçi 1 yaşını doldurunca gerçekleşir.

Kurbanlık hayvan bu yaşını doldurduğu halde dişini değiştirmemişse, yine de kurban edilebilir. Bunun yanında, 6 ayını tamamlayan koyun, bir yaşını doldurmuş gibi gösterişli olması halinde kurban edilebilir.

Kurbanın Vakti Ne Zamandır?

Kurban kesme günleri denilen Zilhicce ayının onuncu, on birinci ve on ikinci günleri kesilir. Onuncu gün kesmek daha faziletlidir.

Zilhiccenin onuncu günü ikinci fecir doğmadan önce kurban kesmek caiz değildir. İkinci fecirden sonra Zilhiccenin on ikinci günü güneş batıncaya kadar geçen zaman içinde gece ve gündüz kurban kesilebilir. Ancak geceleri kesmek mekruhtur.

Vekâlet Yoluyla Kurban Kesilebilir Mi?

Kurbanı, kişinin kendisi kesebileceği gibi, vekalet yoluyla başkasına da kestirebilir. Zira kurban mal ile yapılan bir ibadettir; mal ile yapılan ibadetlerde ise vekâlet caizdir.

Vekâlet yoluyla kurban kestiren kişi kendi bulunduğu yerde birisine vekâlet verebileceği gibi, başka bir yerdeki kişi veya kuruma da vekâlet verebilir.

Vekâlet, sözlü veya yazılı olarak ya da telefon ve internet gibi iletişim araçları ile de verilebilir.

Kimler kurban kesmekle yükümlüdür?

Kurban kesmek, akıl sağlığı yerinde, büluğa ermiş (ergen olmuş), dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına sahip ve mukim olan her müslümanın yerine getireceği malî bir ibadettir (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 148).

Temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka 80.18 gr altın veya değerinde para ya da eşyaya sahip olan kimselerin kurban kesmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, IV, 252-256; İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, IX, 452-453).

Ayrıca kurban mükellefiyeti için aranan nisabın üzerinden, zekâtın aksine bir yıl geçmesi şart değildir.

Kurbanlık hayvanlardan hangileri ortak olarak kesilebilir?

Koyun veya keçi bir kişi tarafından; sığır, manda ve deve gibi büyükbaş hayvanlar ise, yedi kişiye kadar ortak olarak kurban edilebilir. Bu konuda birçok hadis-i şerif bulunmaktadır.

Kurban kesmek yerine sadaka vermekle bu ibadet yerine getirilmiş olur mu?

İbadetlerin şekil, şart ve rükünleri olduğu gibi hikmetleri, amaçları ve teşri gerekçeleri de vardır. İbadetlerdeki bu özelliklerin birbirinden ayrı düşünülmesi mümkün değildir. Diğer taraftan ibadetler ancak emredildikleri şekliyle yerine getirilir. (Kâsânî, Bedâi', V, 40). Her ibadetin bir yapılış şekli vardır. Kurban ibadeti de ancak kurban olacak hayvanın usûlüne uygun olarak kesilmesiyle yerine getirilebilir (el-Fetâva'l-Hindiyye, V, 360).

Bedelini infak etmek suretiyle, kurban ibadeti yerine getirilmiş olmaz. Zira hayvanın kesilmesi bu ibadetinin rüknüdür.

Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.) de, kurban meşru kılındıktan sonra her yıl bizzat kurban kesmek sureti ile bu ibadeti yerine getirmiştir (Buhârî, Hac, 117, 119; Müslim, Edâhî, 17).

1Kurban Hisse Bedeli Nasıl Belirleniyor?

Kurbanlık sıfatı taşıyan ve kesimi yapılmaya dinen uygun olan hayvanların, kesim yapılacak bölgelere göre Hisse Bedeli belirlenmektedir.

2Kurban Hisse Bedeli Ne Kadar?

Adak, Akika ve Şükür Kurban Hisse Bedeli;

Afrika     : 1.200 TL

Türkiye   : 1.650 TL

Yemen   : 1.650 TL 'dir.

 

3Kesilen Kurbanın Videosunu Gönderiyor musunuz?

Türkiye'de Kurban videosu göndermeye başlayan ilk kurum CANSUYU Derneğidir..

2010 yılından bu yana, kesilen tüm kurbanlara ait görüntüleri, web sitemiz üzerinden bağışçılarımıza ulaştırılmaktadır.

4Dilediğimiz Ülkede Kurban Kestirebiliyormuyuz?

Kesilecek olan Adak, Akika ve Şükür kurbanları için, herhangi bir ülke şartı kabul edilmemektedir. Yapılacak faaliyetler için, ekiplerimizin gittikleri mağdur ülkelerde kurban kesimleri yapılmaktadırlar. 

5Vekalet Nasıl Veriliyor?

"Ameller Niyetlere Göredir" kaidesine göre, Sizin adınıza derneğimiz tarafından kurban kesimi yapılması için bağışınızı yaptığınız andan itibaren, Kurban kesimi ile ilgili vekaleti doğrudan Cansuyu Derneğine vermiş olursunuz.

Yani "Ben bu parayı Cansuyu derneğine benim (veya belirteceği başka birinin) adıma kurbanımı kesmesi için yatırıyorum" demektir.

Ancak kişinin kalbinin mutmain olması için, Genel Merkezimizi 444 66 39 nolu telefondan arayarak sözlü olarak da vekaletini verebilir.

6Kurban bağışını nasıl yapabilirim?

Kurbanınızı;

  • Aşağıda belirtilen banka hesap numarasına EFT ile

    Türkiye Finans: TR79 0020 6000 8299 4444 4400 01
     
  • Posta çeki ile: 511 75 63
  • 444 69 39 numaralı telefonu arayarak 
  •  Temsilciliklerimiz ile irtibata geçerek elden bağışlayabilirsiniz.
7Yurtdışından Kurban Bağışı Yapmak Mümkün Mü?

Evet mümkün. https://www.cansuyu.org.tr/bagis/#kurban adresinden bağışınızı gerçekleştirebilirsiniz.

8Bağışladığım adak kurbanım nerede ve ne zaman kesiliyor?

Bağışladığınız kurbanınız, CANSUYU tarafından belirlenen acil ihtiyaç bölgelerinde 15 ila 30 gün arasında kesilmektedir.

9Kurbanımın Kesildiğini Nasıl Öğrebilirim?

Kesilen kurbanlarla ilgili rapor Genel Merkezimize ulaştıktan sonra, bağışçılarımıza SMS ile dönüş yapılmaktadır.

10Bağışladığım kurbanım kimlere ulaştırılıyor?

Kurbanınız, kesimin ardından paylara bölünerek acil ihtiyaç bölgelerindeki gerçek muhtaçlara, muhacirlere, savaş ve doğal afet mağdurlarına, yetim ailelere, yaşlılara, kimsesizlere ve yoksulluk çekenlere ulaştırılır.

11Kimler kurban kesmekle yükümlüdür?

Kurban kesmek, akıl sağlığı yerinde, büluğa ermiş (ergen olmuş), dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına sahip ve mukim olan her müslümanın yerine getireceği malî bir ibadettir. (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 148).

Temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka 80.18 gr altın veya değerinde para ya da eşyaya sahip olan kimselerin kurban kesmesi gerekir.

12Yardım Kuruluşlarına Vekâlet Verilebilir Mi?

Evet, Vakıf ve Dernek gibi kuruluşlara vekâlet verilir. Ancak aranan şart, Kuruluşların kesilen kurbanı, İslam’a uygun bir şekilde kesmesi veya kestirmesi, etlerini Gerçek Muhtaçlara ulaştırması gerekir.

13Kurban Kesmek Yerine, Sadaka Vererek Bu İbadet Yerine Getirilmiş Olur Mu?

Kurban kesmek ve sadaka vermek farklı ibadetlerdir. Kurban kesmek (kestirmek) yerine, kurban bedelini sadaka olarak verdiğiniz zaman, o para Kurban ibadeti yerine geçmez.

31.08.2019