Moritanya’da umudun adı Cansuyu

Ülkeye ayak basar basmaz partner kuruluşumuz ile toplantı yaptık ve organizasyon detaylarını konuştuk. Yapılan organizasyon neticesinde elhamdülillah bayramın 1. Günü bize emanet e

İslam’ın 1000’li yılların başından itibaren yayıldığı Moritanya uzun yıllardır Batılılar tarafından sömürülüyor.

Moritanya halkının % 80'ini Arap - Berberi asıldan gelen Morlar oluşturur. Morlar genelde beyaz tenlidirler ve Müslümandırlar. Moritanya'da ikinci etnik grup % 12'lik bir orana sahip olan Tukulorlardır. Tukulorların da hepsi Müslümandır. Resmi dil Arapça'dır. Fransızca ikinci resmi dil olarak kullanılmaktadır. Halkın tamamı sünni Müslümandır. Büyük çoğunluk malikidir.

Moritanya’nın siyasi hayatına bakacak olursak 4 farklı grup görürüz. Solcular, Nasırcılar, Baasçılar ve Kavmiyetçiler. Hükümet İslâmi amaçlı bir siyasi parti kurulmasına izin vermemektedir ancak Müslümanlar bu ülkede güçlüdür. Ülkeyi 2005 yılında darbe yapan General Muhammed Veled Abdül Aziz yönetmektedir.

Moritanya’ya saldıran ilk Batılılar Portekizlilerdir. Daha sonra bölgeye el koymak isteyen Fransız sömürgeciler Moritanya'yı ele geçirmek için birçok kez saldırılar düzenledilerse de başarılı olamadılar. Ama bu işi fitne yoluyla başarabildiler.

Fransız sömürgeciler bazı fırsatları kullanarak birtakım kabile başkanlarıyla ilişki içine girdiler ve bu ilişkiler sonunda Araplarla Berberiler arasına düşmanlık sokmayı başardılar. Bunun üzerine çıkan Arap - Berberi kavgasından yararlanan Fransız sömürgeciler Moritanya'yı ele geçirdiler.

Fransızlar Moritanya'yı işgal ettikten sonra ülkenin her tarafına yaydıkları misyonerler vasıtasıyla geniş çaplı bir hıristiyanlaştırma çalışması başlattılar. Ancak dinlerine son derece bağlı olan Moritanya Müslümanları arasında Fransızların saldığı hıristiyan misyonerler hiçbir başarı elde edemediler.

Moritanya'da İslâmi hareket hayli etkili ve güçlüdür. Bu ülkedeki İslâmi mücadeleyi yürüten iki ana cemaat bulunmaktadır: Müslüman Kardeşler ve İslâmi Yöneliş. Biz de Cansuyu Derneği adına bu yıl kurban bayramında Moritanya’da hizmet etmek için görevlendirildik. Ülkeye ayak basar basmaz partner kuruluşumuz ile toplantı yaptık ve organizasyon detaylarını konuştuk. Yapılan organizasyon neticesinde elhamdülillah bayramın 1. Günü bize emanet edilen 100 büyükbaş kurbanı Başkent Nevakşot’ta keserek emanetleri yerlerine ulaştırmış olduk.

Kurban kesimini tamamladıktan sonra Riyad diye anılan bir bölgede dağıtımlar yaptık.  Daha sonraki günlerde çeşitli ziyaretlerimiz oldu. Alim Yetiştirme Merkezine ve partnerimizin Gençlik Merkezine gittik.  Partner kuruluşumuzun alan hakimiyeti iyiydi. Lojistik, ekip çalışması, kurumsal nezaket ve bölge seçimi konusunda da gayet başarılıydılar.

Moritanya’da ilk etapta gördüğümüz kadarı ile halka karşı herhangi bir baskı bulunmuyor. Rahat ve güvenli bir ülke. Şeyh Dedo’nun kuruluşlarına karşı ise devlet yönetimince zorluklar çıkartılmıyor değil. Ama yine de Müslümanlar için rahat bir ortam mevcut.

Elhamdulillah, ekibimizde ki herkes anlayışlı ve gayretli olduğu için hiçbir sıkıntı yaşamadık. Herkes verilen emanetlerin yerine ulaştırılması için canla başla gayret etti. Cansuyu 2014 Kurban Organizasyonu nedeni gittiğimiz Moritanya’dan mutlu ve görevlerimizi yapmış olarak geri döndük.

Moritanyalı kardeşlerimiz tüm yokluklarına rağmen çok cömert ve tok bir millet. Samimi ve yürekli insan topluluğundan oluşuyor bu çöl ikliminin evlâtları. Güleç yüzlü ve ümmet şuuru olan bir topluluk Moritanyalı kardeşlerimiz. Bizim tarihimizi, bizim atalarımızı ve bizim geçmişimizi bizden bile iyi biliyorlar.  Güzel insanlarla dolu, alnı secde izleriyle ,yürekleri ümmet sevgisi ile atan bir topluluk ile birlikte olmaktan biz müthiş keyif aldık.

Partner kuruluşumuzun öncülüğünde aldığımız kurbanları hem fıkhı hem de nazari hiçbir şüpheye mahal bırakmayacak şekilde seçtik. Cansuyu Moritanya ekibi olarak hayvanlarımızı yerinde kontrol ettik. Uygunluğunu istişare yoluyla onayladıktan sonra kurban bayramı için tüm hazırlıklarımızı tamamlamış olduk.

Kurbanlarını Cansuyu’na emanet eden ve Moritanya’ya gönderen bütün kardeşlerimizden Allah razı olsun.

Muhammed Nurullah Katılmış

 

Moritanya’da umudun adı Cansuyu

Moritanya’da umudun adı Cansuyu

Moritanya’da umudun adı Cansuyu

Moritanya’da umudun adı Cansuyu

07-11-2014