Müslüman Topluluklar Birliği Kongresi

Cansuyu Derneği Genel Başkanı Mustafa Köylü ESAM tarafından organize edilen 21. Uluslararası Müslüman Topluluklar Birliği Kongresi'nde bir konuşma yaparak, Dünyada ki mazlumlara ya

Cansuyu Derneği Genel Başkanı Mustafa Köylü ESAM tarafından organize edilen 21. Uluslararası Müslüman Topluluklar Birliği Kongresi'nde bir konuşma yaparak, Dünyada ki mazlumlara yardım eli uzatan Cansuyu Derneği hakkında bilgi verdi.

Cansuyu Derneği’nin kuruluşu ve faaliyetleri hakkında katılımcılara bilgi veren Köylü, ‘Derneğimiz 2005 yılında Ankara’da kurulmuştur. Türkiye’de ve Dünya’da yoksullara, mağdurlara, mazlumlara, muhtaçlara, yetimlere ve özürlülere yardım etmektedir. Türkiye’nin tamamında ve 62 ülkede yardım faaliyetleri göstermektedir.’ dedi.

Cansuyu Derneği’nin “Cansuyu sizi Gerçek Muhtaçlara ulaştırır.” sloganıyla 7 yıldır çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Köylü, ‘Derneğimiz Türkiye’deki ilk 5 yardım kuruluşu arasında yerini almıştır. Derneğimiz 2015 yılı sonunda dünya üzerinde saygınlığı olan büyük bir yardım kuruluşu olmayı hedeflemektedir.’ İfadelerini kullandı.

57 ülkede 517 su kuyusu

ESAM’ın düzenlediği kongrede konuşan Cansuyu Derneği Genel Başkanı Mustafa Köylü derneğin faaliyetleri hakkında da bilgi verdi. Köylü, ‘Çöl ortasında yaşanan en büyük sıkıntılardan birisi su ihtiyacıdır. Bunu gören derneğimiz Şu ana kadar 14 ülkede 517 adet su kuyusu açılışı gerçekleştirilmiştir. ’ İfadelerini kullandı.

Yardım Federasyonu kuruldu

Konuşmasında Cansuyu Derneği’nin öncelikli hedefinin, yoksulları kalkındırmayı tercih etmek’ olduğuna dikkat çeken Köylü, ‘Ancak yoksulluğun ezici çoğunluğa sahip olması Sivil Toplum Kuruluşlarının münferiden ve küçük işbirlikleri ile problemi çözmesini imkânsızlaştırmaktadır. Bunun için büyük çaplı organizasyonlara ihtiyaç vardır.’ İfadelerini kullandı.

Batıda çok büyük ölçekli yardım kuruluşları var olmasına rağmen onların niyetleri salt olarak yoksullara tardım etmek olmayıp, esas niyetin Hıristiyanlaştırma ve siyasi nüfuz elde etmek olduğuna dikkat çeken Köylü, ‘Bundan dolayı 10 ülkeden 10 yardım kuruluşu olarak bir federasyon kurma çalışmasıyla ilk adımı atmış bulunmaktayız.’ dedi.  IFRD(International Federation  For Relief & Development) Federasyonu adında bir federasyon kurduklarını ifade eden Köylü, Bu federasyonda, ‘Malezya, (Yayasan Amal Malaysia Amal Foundation of  Malaysia), Türkiye, (Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği) Bangladeş, (Islamic Aid Bangladesh) Sudan, (Ehsan Charity Organization) Endonezya, (Baitulmaal Indonesia) Philipinler, (Bangsamoro development Agency) Hindistan, (Jamaat E Islami Hind)   Sri Lanka, (Serandib Foundation For Relief & Developpement) Mısır, (Egypt Medical Syndicate) Pakistan, (AL-Khidmat Foundation Pakistan)’ kuruluşları yer almaktadır.’ dedi.

Mevcut ekonomik sistem yoksulluğu artırıyor

“Yoksulluk, insanlık tarihi kadar eski olmakla beraber aynı zaman da hiçbir zaman eskimeyen bir sorundur. Bu sorun, her devrin kendine özgü koşulları içinde varlığını devam ettirmiştir.” diyen Köylü, ‘Bu sorunun bertaraf edilebilmesi ise yoksullukla ve yoksulluğun yol açtığı sorunlarla topyekûn bir mücadeleyi gerektirmektedir. Zira yoksulluk kaçınılmaz bir sonuç ya da ezeli/ebedi bir varlık kategorisi değil, özü itibarıyla kaynakların adil bir şekilde bölüşülememesinden kaynaklanan siyasal,  ekonomik ve kültürel bir sorundur.’ Dedi.

‘Mevcut ekonomik ve siyasal sistemler uygulamada kaldığı sürece yoksul insanların sayısı artmaya devam edecektir.’ diyerek çözüm önerilerini de sıralayan Köylü, Ülkeler hangi ekonomik gelişmişlik düzeyinde bulunursa bulunsun gelir dağılım adaletle gerçekleşmiyorsa orada yoksulluk kaçınılmaz olarak var olacaktır.’ Diyerek dünyada ki yoksulluğun adaletsiz dağılımdan kaynaklandığına dikkat çekti.

Cansuyu Derneği Genel Başkanı Mustafa Köylü’nün yaptığı konuşma Kongre katılımcıları tarafından ilgi ile takip edildi.

Word Belgesi Halinde İndirmek İçin Tıklayınız

02-01-2013