Kategoriler
Neden cami yapıyoruz?

Neden cami yapıyoruz?

“Allah’ın mescidlerini ancak Allah'a ve âhiret gününe iman eden, namazı dosdoğru kılan, zekâtı veren ve Allah’tan başkasından korkmayan kimseler i’mâr eder. İşte, hidâyete/doğru yola ermişlerden olmaları umulanlar bunlardır.”

“Allah’ın mescidlerini ancak Allah'a ve âhiret gününe iman eden, namazı dosdoğru kılan, zekâtı veren ve Allah’tan başkasından korkmayan kimseler i’mâr eder. İşte, hidâyete/doğru yola ermişlerden olmaları umulanlar bunlardır.”

(Ayet'i Kerim'e Tevbe Suresi 18. Ayet)

 “Allah'a şirk/ortak koşanlar, kendilerinin kâfirliğine bizzat kendileri şâhitlik ederlerken, (küfürlerinin farkında olup, bizzat itiraf ederlerken) Allah’ın mescidlerini i’mar etme yetkileri yoktur. Çünkü onların bütün işleri boşa gitmiştir. Ve onlar ateşte ebedî kalacaklardır.”

(Ayet'i Kerim'e Tevbe Suresi 17. Ayet)

Ömer İbn Katâde'den şöyle nakledilmiştir:

"Ubeydullah el-Havlânî, Mescid-i Nebevî'yi yeniden inşa ettiği zaman, İnsanların kendisi hakkında ileri geri konuşmaya başladığı bir sırada Hz. Osman'ın şöyle dediğini nakletmiştir: 'Hakkımda çok ileri gittiniz. Oysa ben, Hz. Peygamber'in şöyle buyurduğunu işittim: Her kim bir mescid/cami yaptırırsa (Ravilerden Bukeyr kendisinden önceki raviyi kast ederek zannımca Allah rızasını gözeterek kaydını da zikretmişti' demiştir.) Hak Teâlâ da onun için cennette onun bir benzerini inşa eder."

Hadis'i Şerif