Yeni hedef Müslümanlar

Sri Lanka’da neler oluyor? Tamil Gerillalarını nispeten bitiren Sri Lanka hükümeti bu defa Müslümanlara mı saldıracak? Ülkedeki Müslümanlar ne durumda? Hazreti Adem’in yeryüzüne il

Tamil gerillaları bitti, şimdi yeni düşman İslam

Yeni hedef Müslümanlar

Sri Lanka’da neler oluyor? Tamil Gerillalarını nispeten bitiren Sri Lanka hükümeti bu defa Müslümanlara mı saldıracak? Ülkedeki Müslümanlar ne durumda? Hazreti Adem’in yeryüzüne ilk indiği toprak parçası olarak bilinen Sri Lanka’da azınlık olan Müslümanları dünya Müslümanlarından ne istiyor? Sri Lanka için biz neler yapabiliriz?

Sri Lanka, Hazreti Adem’in cennetten yeryüzüne indiği topraklar olarak bilinir. Araplar tarafından Serendip Adası olarak ifade edilir. Çayın ana vatanı sayılır. Dünya bu adayı Seylan Adası olarak tanır. Seylan Çayının üretim yeri olan Sri Lanka aslında hem coğrafi hem de kültürel olarak Hindistan’ın etki alanında olmasına rağmen bağımsız bir ada devletidir. Hindistan alt kıtasına 50 kilometre kadar uzakta, Hint okyanusu içerisinde büyükçe bir adadır. Halkın %70’i Budisttir. Sinhaların egemen olduğu ülkede %12 kadar Hindu ve %10 da Müslüman bulunur. Cemaat’i İslami’nin ağırlığının bulunduğu Sri Lanka, Tamil Gerillalarının ortadan kaldırılması ile Müslümanların yavaş yavaş hedefe oturtulduğu ve yakın zamanlarda yeni bir sorun bölgesi olarak karşımıza çıkması muhtemel bir ülkedir. Bu manada yoğunlaşmamızın elzem olduğu bir coğrafyadır.

ÜLKE ASIRLARCA SÖMÜRGECİLER TARAFINDAN YÖNETİLDİ

Kısa bir süre önce gittiğim Sri Lanka’yı ilk sömüren Batılı ülke Portekiz’dir. 1505 yılında Portekizliler, daha sonra ise Hollandalılar ve İngilizler Sri Lanka’ya gelmiştir. İngilizler 1796 yılından 1948 yılına kadar 150 yıl adada hüküm sürmüşler. Ancak 1972 yılında Sri Lanka tam bir cumhuriyet olmuş. Ülkenin şu anki nüfusu 21 Milyon. %70’i Sinhalar, %18’i Tamillerden oluşuyor ve Tamil sorununun temelinde de sömürgeciler var.  Sri Lanka’ya dair dünya kamuoyunu en fazla meşgul eden gündem maddesi Tamil sorunudur. Sömürgecilerin ülkedeki taşeronluğunu yapan Tamiller uzun yüzyıllar boyunca bu verimli toprakların kaymağını yediler. İngiliz sömürge devrinin sona ermesinden sonra iktidarı ellerine alan Sinhalar Tamillerin egemenliğine her alanda son vermek isteyince çatışmalar başladı.

TAMİL SORUNUN TEMELİNDE NE VAR?

Böl ve yönet politikası ile toplumları birbirlerine düşürerek iktidarlarını sürdüren İngilizler Tamil halkına o dönemde birçok ayrıcalık tanınmış ve Sinhala halkını Tamillere karşı kışkırtmıştı. Ülkenin en büyük ekonomik gücü olan tarım faaliyetlerinin tamamı Tamillere bırakılmış, ülke yönetimi, eğitim kurumları ve ticari işletmeler Tamil halkına teslim edilerek ülkenin %70’ini oluşturan Sinhalalar ile karşı karşıya getirilmeye çalışılmıştı. Bu durum ülkedeki etnik bir çatışma ortamına zemin hazırladı elbette. Ülke, 1948’de bağımsızlığını kazandıktan sonra Tamiller kendilerine verilen ayrıcalıklı ortamı kaybetmemek, Sinhalalar ise tam bağımsızlıklarını elde edebilmek için siyasi ve sosyal çatışma içine girdiler.

SORUN ALANLARININ MÜSLÜMANLARI İLGİLENDİREN BOYUTU NEDİR?

30 yıl devam eden savaş Tamil gerillalarının mağlubiyeti ile sonuçlansa da her an yeniden ortaya çıkma ihtimali var.  Sri Lanka’daki Tamil sorununun dünya Müslümanlarını ilgilendiren boyutu ise şudur; Sri Lanka devleti ile Tamil gerillaları arasındaki çatışmalarda Müslümanlar taraf olmazken zaman zaman Tamillerin ve zaman zaman da devletin saldırısına da uğramışlardı. Şimdi Tamilleri bitiren Sri Lanka devleti ve ülkedeki Budistlerin hedefinde Müslümanlar var. Her an bu ülkede ciddi problemler çıkabilir.

SRİ LANKA MÜSLÜMAN CEMAATİNİN DURUMU

Tamiller ile Sri Lanka Devleti arasında devam eden savaş süresince aradan sıyrılıp kısmen de olsa zenginleşen Sri Lanka Müslümanlarının durumları Afrika ve diğer bazı bölgelerdeki Müslümanlara kıyasla daha iyi sanırım.  Tarım ve hayvancılığın gelişmiş olduğu ülkede en azından acil gıda ihtiyacı pek görünmüyor. Sonuç itibari ile ülke dünya çay üretiminin önemli bir miktarını üstleniyor. Dünyada en fazla çay üreten 2. ülke konumundaki Sri Lanka tarıma da çok uygun. Kişi başına düşen gelirin 6 bin dolar seviyesinde olduğu bu ülkede Müslümanların durumlarının diğer toplumlara nazaran iyi olması bizi farklı çözümlere yönlendiriyor. Önümüzdeki süreçte Sri Lanka devletinin ve Sinhalaların hedefine oturması muhtemel olan Müslüman toplumun bilinçlenmesi ve dünya Müslümanları ile daha fazla iletişime geçmesi gerekmektedir. Bu nedenle İslami hareketler arası işbirliklerinin artırılmasının yanı sıra ekonomik işbirliğinin de artması gerekmektedir.

SRİ LANKA MÜSLÜMANLARI ÜMMETİ YANINDA GÖRMEK İSTİYOR

Asıl amacı et dağıtmak olmayan kurban organizasyonu başta olmak üzere benzer yardım çalışmalarına olan ihtiyaç ise had safhada. Ülkedeki baskı rejiminden ve halkın çoğunluğunu oluşturan baskın kültürden bunalan Sri Lanka Müslümanları, dünya Müslümanlarını yanında görmek istiyor. Biz de Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği adına bu ülkeye gittik. Sri Lanka’nın kuzeyindeki Trincomalee ve çevresinde bize emanet edilen kurbanları eksiksiz olarak kestik, kayıtlarını aldık ve sorunsuz bir şekilde Türkiye’ye geri döndük. Cansuyu, bölgedeki Müslümanlar ile derin bağlara sahip. Özellikle Milli Görüş hareketinin Cemaat-i İslami ile sıkı kardeşlik bağları nedeniyle Sri Lanka Müslümanları Cansuyu’nu da, Türkiye’yi de iyi biliyor.

SRİ LANKA İÇİN NELER YAPABİLİRİZ?

Hazreti Adem’in yeryüzüne ilk indiği toprak parçası olarak bilinen Sri Lanka’da azınlık olan Müslümanları dünya Müslümanlarından ne istiyor? Sri Lanka için biz neler yapabiliriz? Öncelikle Müslümanların eğitimine katkı sağlayabilecek her türlü girişime destek olabiliriz. Başarılı gençlerin Türkiye’de eğitim görmelerine aracı olabiliriz. Bu ülkeden gelecek gençleri Türkiye’deki sivil topluma ve cemaatlere tavsiye edebilir ve eğitimlerine katkı sağlayabiliriz. Ülkedeki yetimlere yönelik destek çalışmalarımız olabilir. Ülkedeki Müslümanların basın yayın kuruluşlarına destek olabiliriz. Sri Lanka küçük bir ada ülkesi. Bu adanın tamamına yayın yapabilecek bir radyo istasyonu için Cemaat-i İslami’ye destek olabiliriz.

İYİ YÖNETİŞİM KONFERANSI ŞART

Sadece Sri Lanka’da değil, bütün bir İslam coğrafyasında ciddi bir iyi yönetişim eksikliği göze çarpıyor. Sri Lanka dahil İslam coğrafyasının her tarafından gelecek STK temsilcileri, teşkilatlar ve vakıfların yöneticilerine iyi yönetişim, idare, organizasyon, kaliteli bireyler yetiştirme, lider yetiştirme, baskı grupları, çözüm yolları gibi eğitimlerin verileceği kapsamlı bir konferans düzenleyebiliriz.  Sri Lanka’da devletin bütün yasaklamalarına rağmen Müslümanlar ciddi medreselere sahipler. Çocuklar zorunlu olan devlet okullarında eğitim gördükten sonra kalan zamanlarında bu medreselere geliyor ve burada yatılı kalarak İslami eğitimlerini alıyorlar. Bu medreselere ve özellikle hafızlık yapan öğrencilere yönelik yardım çalışmaları yapabiliriz. Kabaca ifade edecek olursak; Sri Lanka’da bir hafız da sen yetiştir tarzında yardım çağrıları yapabiliriz.

MÜSLÜMANLAR TAMİLLERE SAHİP ÇIKMALI

Ülkemizdeki şuurlu işadamları ile Sri Lankalı Müslümanların iletişime geçmelerine yardımcı olabiliriz. Asırlardır ticari manada işlek yollar üzerinde olmalarının etkisi ile ticari zekâları gelişen Sri Lanka Müslümanları ile Türkiyeli işadamlarının sağlam ilişkilerin kurulması her anlamda faydalı olacaktır.  Ülkedeki İslami cemaatler ve entelektüel kişilerle işbirliği ile Tamillerin bölgelerinde Kur’an-ı Kerim ve İslami davet çalışmalarına katkı sağlayacak materyallerin dağıtımına katkı sağlayabiliriz. Tamil dilinde çok sayıda İslami eser bulunmakta. Biz aracı olabiliriz. Uzun yılların getirdiği sorunlar nedeniyle Tamil toplumunun İslam’a yöneldiğine yönelik çokça araştırma bulunuyor. Bizzat ziyaret ettiğimiz 2 farklı medresede bizimle tanıştırılan bazı çocuklar Tamillere mensup olmalarına rağmen İslam ile şereflenmişlerdi.

M. Mustafa Uzun

Sri Lanka’da neler oluyor?

Sri Lanka’da neler oluyor?

Sri Lanka’da neler oluyor?

Sri Lanka’da neler oluyor?

12-11-2014