Hakkımızda

Hakkımızda

Hakkımızda

Afet, savaş, terör gibi olağanüstü ve olağan zamanlarda yurt içindeki ve yurt dışındaki gerçek muhtaçlara gıda, giyim, sağlık, eğitim, yakacak, kira, barınma, evlenme, yuva kurma, iş kurma, konut ve sair bütün hususlarda ayni, nakdi her türlü maddi ve manevi yardımda bulunmak ve insan hak ve özgürlüklerinin ihlal edilmesinin önlenmesi ile hak ve özgürlüklerin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi yönünde çalışmalar yapmaktır.

1CANSUYU ne zaman kuruldu? Amacı nedir?

CANSUYU Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, 2005 yılında, Ankara merkezli olarak kuruldu.

Derneğimiz, bölge, dil, ırk ve mezhep ayrımı yapmaksızın dünyanın herhangi bir yerinde sıkıntıya düşmüş, felakete uğramış, zulüm görmüş, aç veya açıkta kalmış; savaş, tabii afet gibi sebeplerle mağdur olmuş, yaralanmış, sakat kalmış; evsiz, yurtsuz, özetle, muhtaç duruma düşmüş tüm insanlara insani yardım ulaştırmak üzere çalışmaktadır.

 

2CANSUYU hangi bölgelere yardım yapıyor?

CANSUYU, önceliği kendi ülkemiz olacak şekilde, daha sonra da yurt dışında olacak şekilde yardım faaliyetleri yürütmektedir.

 

Dünyanın birçok ülkesinde faaliyet gösteren CANSUYU, doğal afet, savaş, kıtlık, susuzluk vb. insani temel yaşama ihtiyaçlarını karşılanamayan tüm ülkelerde faaliyetlerini sürdürmektedir. Bilindiği gibi yardım kuruluşları savaş vb. kriz yaşanan bölgelerdeki riskler nedeniyle buralarda faaliyette bulunmakta zorlanmaktadır. CANSUYU, bu bölgelerde tecrübesi olan ve buralarda çalışan bir kuruluştur.

 

Ancak derneğimiz bu coğrafyaların yanı sıra yoksulluk yaşanan bölgelerdeki insanlara da yardım ulaştırmakta ve buralarda da kalıcı projeler gerçekleştirmektedir.

3CANSUYU Derneği'nin bir cemaat veya parti ile bağlantısı var mı?

Derneğimizin herhangi bir cemaatveya siyasi parti ile bağı bulunmamaktadır. Derneğimiz, İslam’ın vakıf müessesi özelliklerini taşımaktadır ve Türk hukuk sistemi içerisinde kurulmuş olan bir kurumdur.

Kuruluşumuzun amacı; nerede olursa olsun aç veya açıkta kalmış muhtaç durumdaki tüm insanlara yardım ulaştırmaktır. Toplumun tüm kesimlerinden kişiler CANSUYU’nun bağışçıları arasında yer almaktadır.

 

4Yurt dışında çalışma yönteminiz nedir?

Yurt dışında gerçekleştirilen projelerin bazıları bizzat CANSUYU görevlileri tarafından takip edilmekte bazıları ise bölgede bulunan, bölgeyi iyi tanıyan partner kurumlarla iş birliği içinde yürütülmektedir. Partner kurumlar ve CANSUYU görevlileri, buralarda gerçekleştirilen projelerle ilgili raporlar hazırlayarak yapılan çalışmaları sürekli denetlemektedir.

5Türkiye’de hangi illerde Temsilcilikleriniz bulunuyor?

CANSUYU Derneğinin Türkiye'de 74 ilde temsilciliği bulunmaktadır.

Temsilciliklerimizin listesini görmek için tıklayınız.

6Çalışmalarınızla ilgili detaylı bilgi alabilir miyim?

Derneğimiz bünyesinde yapılan tüm çalışmalarla ilgili 444 66 39 nolu telefonumuzu arayarak ilgili birimlerden bilgi edinebilirsiniz. Bağışların nerede ne şekilde değerlendirildiği, yardımları yaparken uygulanan kriterler ve çalışma ilkelerimiz gibi birçok konuda bilgi sahibi olabilirsiniz.

Yurt dışında gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerde proje ekipleri içerisinde toplumumuzun saygın kanaat önderleri, gazeteciler ve medya mensupları da görev almakta, çalışmalarımız bu kişiler tarafından yerinde gözlemlenmektedir.

 

7Yardım süreci ve sonrasında denetleme yapılıyor mu?

Derneğimiz resmî yetkili kurumlar tarafından düzenli olarak denetlenmektedir.