DURUŞ - Türkiye'nin Yüz akı proje tamamlanmak üzere