Uluslararası İkinci Yetim Toplantısı Lübnan´da Gerçekleştirildi

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta düzenlenen 2. Uluslararası Yetim Toplantısı 26-27-28 Nisan 2010 tarihleri arasında Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta gerçekleştirildi.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta düzenlenen 2. Uluslararası Yetim Toplantısı 26-27-28 Nisan 2010 tarihleri arasında Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta gerçekleştirildi.

Dünyada ve özellikle işgal altındaki Filistin'de bulunan çocukların kötü muamelelere ve tecavüzlere uğradığı günlerde Lübnan Başbakanı Saat El Hariri Başkanlığı'nda gerçekleştirilen toplantıya yerli ve yabancı dernekler ve sivil toplum örgütleri katıldı.

Filistin, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Lübnan, Suudi Arabistan, Suriye, Yemen, Ürdün, Bahreyn, Kuveyt, Cezayir, Sudan, Katar, Türkiye ve Malezya'nın yanı sıra, Avrupa'dan Norveç, Yunanistan, Ukrayna, İngiltere, Rusya, Avusturya, Fransa gibi ülkeler de katıldı.

İslam ülkeleri ve Avrupa'dan 75 dernek temsilcisinin katıldığı toplantıda Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ni Cansuyu İstanbul Temsilciliği Dış İlişkiler Sorumlusu Şerafettin Mollaoğlu temsil etti.

Cansuyu'nun Yetim Derneği kurulması teklifi kabul edildi

Toplantıda bir konuşma yapan Cansuyu İstanbul Temsilciliği Dış İlişkiler Sorumlusu Şerafettin Mollaoğlu, sadece Filistin ve Irak'ta değil İslam dünyasının birçok bölgesinde yaşanan savaşlar nedeniyle yetimlerin olduğuna dikkat çekerek, tüm yetimlerin sorunlarının konuşulup, ortak çözüm yolları aranması gerektiğini vurguladı.

Konuşmasında "Unutulan Çeçen, Afganistan, Pakistan ve diğer İslam ülkelerindeki yetimlerin de yanında olmamız gerekir" diyen Mollaoğlu, uluslararası bir yetim derneği kurularak İKÖ komisyonu olarak çalışmasını teklif etti. Mollaoğlu'nun teklifini kabul eden katılımcılar, uluslararası yetim koruma ağı kurdu.

Toplantıya katılan Arap ülkelerinin temsilcilerinin sunumlarında Arap kimliğinin çocuklara aşılanması ile ilgili öneri maddesine karşı çıkan Mollaoğlu, sunumdaki Arap kimliğinin kaldırılarak, yerine İslam kimliği yazılmasını sağladı. 

Daha güvenli çocuklar için elele

"Daha güvenli çocuklar için elele" başlığı altında gerçekleştirilen toplantıda altı sunum yapıldı ve bu sunumlar katılımcılar tarafından münakaşa edildi. Sunumlarda şu konulara değinildi:

1-Ambargo altındaki Gazze çocuklarının sağlık durumu,

2-Çocuklar ve uyuşturucu, sorunlar ve çözüm yolları,

3-İşgal altındaki Irak ve Filistin çocuklarının sosyal durumu ve psikolojik problemleri,

4-Çocuk hakları anlaşması gölgesinde İsrail hapishanelerindeki esir Filistinli çocukların durumu,

5-İslam kimliğinin çocuklara aşılanması,

6-Çocukların korunmasında uluslararası mesuliyetler.

Toplantı sonucunda sonuç bildirgesi yayınlanarak, basına dağıtıldı.

 

TEKAFUL DERNEĞİ ULUSLARARASI İKİNCİ YETİM TOPLANTISI

SONUC BİLDİRGESİ

 

 Katılımcılar aşağıdaki tavsiyelerde bulundu:

1-Tekaful Derneği gerek toplantıya katılımın sağlanmasında gerek tertip ve düzenin korunmasında ve yetimlerle ilgili düzenlemiş olduğu bu ve benzeri toplantılarda takdire şayan bir dernek olduğu vurgusu yapıldı.

2-Katılımcılar dünya çocukları ve özellikle Irak ve işgal altındaki Filistinli çocukların yaşamış olduğu sıkıntılar dile getirildi. Uluslararası toplumu bu konuda duyarlı davranmaya çağıran katılımcılar İsrail hapishanelerinde çeşitli işkencelere tabi tutulan çocukların korunması konusunda dünya devletlerine bu konuda gerekli adımların atılması istendi ve İsrail yetkililerinin bu konudan dolayı cezalandırılması istendi.

3-Katılımcılar İslam Konferansı Örgütünü, Arap Birliğini ve BM'den İslam coğrafyasında yaşayan çocukların İslam ve Arap kimliğinin aşılanması konusunda ciddi adımlar atılması istendi. Bu konuda çocukların eğitimi ne gerekli desteğin sağlanması ve Irak ve Filistinli çocukların uluslar arası sahada korunması gerekliliğine vurgu yapıldı.

4- Katılımcılar uluslararası toplumu bir an önce Gazze'ye uygulana ambargonun kaldırılması ve gerekli yardımların Gazze'ye girmesi için kapıların açılması konusunda İsrail'e baskı yapılması gerektiğini vurguladı.

5- Filistin'de yaşanan sağlık sorunlarının giderilmesi için gerekli ilaçların bir an önce bölgeye gönderilmesi, hastanelerin tüm ihtiyaçlarının karşılanması uluslararası kanunlara göre insan haklarını ihlal eden İsrail devletinin bunları bizzat kendisinin yapması gerektiği vurgulandı. Ayrıca konuşulan sözlerin fiiliyata dökülmesi vurgulandı.

6-Katılımcılar İsrail hapishanelerinde her türlü işkenceye maruz kalan Filistinli çocukların durumu üzerinde durarak bu çocukların biran önce hürriyetlerine kavuşturulması vurgulandı. İsrail'in yapmış olduğu psikolojik ve vücuda uygulanan işkenceler rakamsal, tarihsel ve şahitleriyle birlikte var olduğu ve bu problemin çözülmesi için uluslararası mahkemelere başvurulması gerekliliği vurgulandı.

7-Toplantıda her gecen gün biraz daha artan uyuşturucunun Müslüman ve Arap çocukları üzerindeki olumsuzlukları dile getirildi bu vebadan kurtulmak için bu ülkelerde eğitim programlarını daha da geliştirmek çocuklara sağlık konusunda geniş imkânlar sunmak

8-Uluslararası görsel ve yazılı medyanın İsrail hapishanelerinde işkence gören Filistinli çocukların durumunu dünya kamuoyuna taşıması ve gündemden düşürmemeleri gerekliliği vurgulandı.

9- Lübnan'da bulunan Filistinli mülteci kamplarındaki çocukların durumu maddi ve manevi yönden geliştirilmeleri karara bağlandı.

10-Bazı katılımcıların talebi üzerine uluslararası Filistinli ve Iraklı yetimleri koruma şebekesi kurulmasına karar verilmiş ve bu konuyla ilgili çalışmaların yapılıp katılımcılara bilgi verilecek ayrıca bu uluslar arası Filistinli ve Iraklı yetimleri koruma şebekesine isteyen dernekler üye olacaktır.

11- Katılımcılar Lübnan devletine, toplantıya katılan Lübnan Başbakanı Saat El Hariri,  Suudi Arabistan Kraliçesi ve toplantıyı düzenleyen Ettekaful Derneği'ne teşekkür ettiler.

02-01-2013